• /ʌn´bendiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không uốn cong được
  Cứng rắn, kiên quyết; không nao núng, không lay chuyển, không chịu thay đổi (yêu cầu, quyết định.. của mình)
  the government's unbending attitude towards the strikers
  thái độ cứng rắn của chính phủ đối với những người bãi công
  Không căng thẳng; không kiểu cách; giản dị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X