• /¸ini´senʃəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không cần thiết
  Không có thực chất

  Danh từ

  Cái không cần thiết

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vô giá; (thống kê ) không ước lượng được

  Kỹ thuật chung

  không cốt yếu
  inessential extension
  mở rộng không cốt yếu
  inessential map
  ánh xạ không cốt yếu
  không đáng kể

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X