• /´ni:dlis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không cần thiết, thừa, vô ích
  needless work
  việc làm không cần thiết
  needless trouble
  sự lo lắng không cần thiết
  needless to say...
  không cần phải nói...


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X