• /dis´pensəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể miễn trừ, có thể tha cho
  Có thể bỏ qua, có thể đừng được, không cần thiết

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X