• /ʌη´kɔ:ld¸fɔ:/

  Thông dụng

  Tính từ
  Không cần thiết
  uncalled-for impertinence
  sự xấc láo không bào chữa được
  your comments were quite uncalled-for
  những lời giải thích của anh hoàn toàn không cần thiết
  Không đáng, không biện bạch được; không đúng chỗ, không đúng lúc
  uncalled -for remark
  nhận xét không đúng chỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X