• /¸ʌni´senʃl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không cần thiết, không thiết yếu, không cốt yếu, không chủ yếu, thứ yếu; không đáng kể

  Danh từ

  Cái phụ, cái thứ yếu, cái không thiết yếu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không cốt yếu

  Kỹ thuật chung

  không cốt yếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X