• /´ingres/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi vào, sự vào
  Quyền vào
  Lối vào

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  biển lấn

  Kỹ thuật chung

  ngõ vào
  sự xâm nhập

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X