• /əd'miʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhận vào, sự thu nạp vào; sự kết nạp
  to get admission to the Academy
  được nhận vào viện hàn lâm
  Sự cho vào cửa, sự cho vào
  free admission
  vào cửa không mất tiền
  admission by ticket
  vào cửa phải có vé
  Tiền vào cửa, tiền nhập học
  Sự nhận, sự thú nhận
  to make full admission
  thú nhận hết
  he is quite a liar, by his own admission
  chính hắn cũng thú nhận mình là kẻ nói dối
  ( định ngữ) (kỹ thuật) nạp
  admission valve
  van nạp

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự nạp, sự cung cấp, sự tiến dao

  Cơ khí & công trình

  sự tiến dao
  sự tiến vào

  Xây dựng

  sự dẫn nạp

  Kỹ thuật chung

  nạp
  nhận
  pre-admission
  sự nhận vào trước
  sự cung cấp
  sự dẫn
  sự đưa vào
  sự hấp nạp
  sự nạp

  Y tế

  nhập viện

  Địa chất

  sự cho vào, sự nạp vào, sự hút vào, sự cấp vào, sự chấp nhận, sự cho phép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X