• /´indʒə:d/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bị tổn thương, bị làm hại, bị thương
  Bị xúc phạm
  Tỏ vẻ bị xúc phạm, tỏ vẻ mếch lòng
  in an injured voice
  với giọng nói tỏ ra mếch lòng

  Danh từ

  ( the injured) những người bị thương
  to make a report on the dead and the injured
  lập báo cáo về số người chết và bị thương


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  damaged , spoiled , hurt , wounded

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X