• /in´sɔljubl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không hoà tan được
  Không giải quyết được

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  không tan
  oil insoluble
  không tan trong dầu
  water insoluble
  không tan trong nước

  Toán & tin

  không giải được không hoà tan được

  Xây dựng

  không hòa tan

  Điện lạnh

  không hòa tan (được)

  Kỹ thuật chung

  không giải được

  Địa chất

  không tan (được)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X