• /´sɔlvəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể giải thích được, có thể giải quyết được
  problems that are not immediately solvable
  những vấn đề không thể giải quyết tức khắc được
  (toán học) có thể tìm ra lời giải

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giải được
  solvable by radical
  giải được bằng căn thức

  Kỹ thuật chung

  giải được
  equation solvable by radical
  phương trình giải được bằng căn thức
  locally solvable group
  nhóm giải được cục bộ
  locally solvable group
  nhóm cục bộ giải được
  solvable by radical
  giải được bằng căn thức
  solvable group
  nhóm giải được
  solvable group variety
  đa tạp nhóm giải được
  topologically solvable group
  nhóm giải được topo

  Kinh tế

  có khả năng chi trả
  có thể trả được
  có tư lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X