• /im´penitrəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể qua được, không thể xuyên thủng
  impenetrable forests
  những khu rừng không thể qua được
  impenetrable rocks
  đá cứng không thể xuyên thủng
  impenetrable darkness
  bóng tối dày đặc
  Không thể dò được; không thể hiểu thấu được; không thể tiếp thu được; không thể lĩnh hội được
  an impenetrable plot
  một mưu đồ bí hiểm không thể dò được
  a mind impenetrable by (to) new ideas
  một bộ óc không thể tiếp thu được những tư tưởng mới
  (vật lý) chắn

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  không xuyên thấu được

  Xây dựng

  không xuyên thủng được

  Điện lạnh

  không xuyên qua được

  Kỹ thuật chung

  không thấm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X