• /in'stɔ:lmənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác instalment

  Như instalment

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  khoản trả mỗi lần
  phần trả mỗi lần

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  sản xuất kịp thời

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  trả tiền ngay

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  phần trả mỗi lần
  sự trả góp
  sự trả làm nhiều kỳ
  tiền trả góp
  delinquent installment
  tiền trả góp chậm trễ
  delinquent installment
  tiền trả góp sai hẹn
  installment scrip
  biên nhận tiền trả góp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  whole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X