• /[,episoud]/

  Thông dụng

  Danh từ

  tập phim
  Phần giữa (hai bài đồng ca trong bi kịch Hy-lạp)
  Đoạn, hồi; tình tiết (trong truyện...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đoạn
  tránh sự kiện

  Kỹ thuật chung

  giai đoạn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X