• /ˈɪnˌteɪk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điểm lấy nước vào (sông đào, ống bơm...)
  Sự lấy vào; vật lấy vào; lượng lấy vào
  a small pipe has little intake
  một cái tẩu nhỏ lấy thuốc chẳng được bao nhiêu
  Đường hầm thông hơi (trong mỏ)
  Chỗ eo (bít tất, ống dẫn nước...)
  Đất khai hoang (ở vùng lầy)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự nạp, sự hút vào, cửa nạp, lỗ hút, ống hút,(v) nạp, hút vào, rót vào

  Cơ khí & công trình

  sự hút nạp
  sự thu vào

  Hóa học & vật liệu

  sự cho thêm vào

  Xây dựng

  sự lấy nước vào

  Điện

  hồ lấy nước

  Kỹ thuật chung

  lượng vào
  intake discharge
  lưu lượng vào
  lỗ hút
  lỗ rót
  ống bơm

  Giải thích EN: 1. an opening for air, water, fuel, or other fluid.an opening for air, water, fuel, or other fluid.2. the quantity of the fluid taken in.the quantity of the fluid taken in.. Giải thích VN: Một cái ống dùng cho không khí, nước, chất lỏng chảy qua.2.Khối lượng chất lỏng được hút vào ống.

  sự hút vào
  sự vào

  Địa chất

  sự hút, (đường) lò gió vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X