• /¸intər´ækt/

  Thông dụng

  Động từ

  Ảnh hưởng lẫn nhau, tác động với nhau, tương tác
  Hỗ trợ thúc đẩy, tiếp xúc

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) tác động qua lại, tác dụng tương hỗ

  Xây dựng

  tác động qua lại

  Kỹ thuật chung

  sự tương tác

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  not speak

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X