• /koʊˈɒpəˌreɪt/

  Thông dụng

  Động từ

  hợp tác

  Chuyên ngành

  Kĩ thuật chung

  hợp tác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X