• /prə'vɑ:kətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khiêu khích, trêu chọc
  a provocative comment
  một lời bình luận khiêu khích
  Kích thích, khêu gợi (về tình dục)
  she was sitting in a highly provocative pose
  cô ấy ngồi trong một tư thế rất khêu gợi


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X