• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý) thuộc đẳng entropi

  Điện lạnh

  đẳng entropy
  compression isentropic work
  công nén đẳng entropy
  compression isentropic work
  công nén đoạn nhiệt (đẳng entropy)
  isentropic change
  biến đổi đẳng entropy
  isentropic change
  biển đổi đẳng entropy
  isentropic compression
  sự nén đẳng entropy
  isentropic discharge temperature
  nhiệt độ nén xả đẳng entropy
  isentropic expansion
  dãn nở đẳng entropy
  isentropic expansion
  giãn nở đẳng entropy
  isentropic exponent
  số mũ đẳng entropy
  isentropic flow
  dòng đẳng entropy
  isentropic line
  đường đẳng entropy
  isentropic process
  quá trình đẳng entropy
  isentropic refrigeration
  làm lạnh đẳng entropy

  Kỹ thuật chung

  đẳng entropi
  isentropic flow
  dòng đẳng entropi
  isentropic process
  quá trình đẳng entropi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X