• /iks´pounənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người trình bày, người dẫn giải, người giải thích (một luận điểm...); điều trình bày, điều dẫn giải, điều giải thích
  Người biểu diễn (nhạc...)
  Người tiêu biểu, vật tiêu biểu
  (toán học) số mũ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  số mũ

  Kinh tế

  số mũ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X