• /´dʒoukə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người thích thú đùa; người hay pha trò
  (từ lóng) anh chàng, cu cậu, gã, thằng cha
  Quân bài J
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điều khoản mánh khoé (có thể hiểu nhiều cách, lồng vào một văn kiện để dễ đưa người ta vào tròng)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điều khó khăn ngầm, điều khó khăn không ai nghĩ ra

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (lý thuyết trò chơi ) quân phăng teo

  Kỹ thuật chung

  quân bài hoang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X