• /droul/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khôi hài, buồn cười, như trò hề
  Kỳ cục, kỳ quặc, kỳ lạ

  Danh từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) anh hề; người làm trò khôi hài

  Nội động từ, (từ hiếm,nghĩa hiếm)

  Đóng vai hề; làm trò hề
  ( + with, at, on) đùa cợt, làm trò khôi hài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X