• /dʒauns/

  Thông dụng

  Động từ

  Lắc, xóc nảy lên

  Chuyên ngành

  Ô tô

  lắc (xe)
  lắc (xe), xóc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bounce , bump , collision , impact , jar , jolt , jolting.--v. jolt , shake , shock

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X