• /´piknik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Picnic; cuộc đi chơi và ăn ngoài trời; bữa ăn ngoài trời
  a picnic table
  (thuộc ngữ) bàn ăn ngoài trời
  a picnic lunch
  (thuộc ngữ) bữa ăn trưa ngoài trời
  be no picnic
  (thông tục) khó khăn, phiền nhiễu

  Nội động từ

  Đi picnic; đi chơi và ăn ngoài trời; ăn ngoài trời

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  giăm bông
  thịt ướp muối

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X