• /´ka:ri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cây bạch đàn úc

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  gỗ bạch đàn Úc

  Giải thích EN: The hard, red wood of the Australian tree, Eucalyptus diversicolor; widely used as a commercial timber. Giải thích VN: Loại gỗ màu đỏ, cứng của một loài cây Úc, cây đa sắc Eucalyptus, sử dụng rộng rãi làm gỗ thương mại.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X