• /´ki:¸stoun/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) đá đỉnh vòm
  (nghĩa bóng) nguyên tắc cơ bản; yếu tố chủ chốt, yếu tố quyết định (trong một kế hoạch, một chính sách...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đá khóa

  Kỹ thuật chung

  đá câu
  đá chốt vòm
  đá đỉnh vòm

  Giải thích EN: The central voussoir of a semicircular arch.

  Giải thích VN: Gạch vòm trung tâm của một vòm cuốn bán nguyệt.

  đá khóa cuốn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X