• /¸semi´sə:kjulə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có hình bán nguyệt; bằng nửa vòng tròn; xếp thành hình bán nguyệt

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  có dạng lưỡi liềm
  có hình bán nguyệt

  Xây dựng

  thuộc hình bán nguyệt

  Kỹ thuật chung

  bán nguyệt
  cellular cofferdam (withsemicircular cells)
  đê quai kiểu nhiều ngăn bán nguyệt
  semicircular arch
  vòm bán nguyệt
  semicircular arch
  vòm hình bán nguyệt
  semicircular canal bridge
  cầu máng hình bán nguyệt
  semicircular cofferdam cell
  ngăn đê quai hình bán nguyệt
  semicircular column
  cột hình bán nguyệt
  semicircular dome
  mái cupôn hình bán nguyệt
  semicircular line of parietal hone super
  đường bán nguyệt xương đỉnh trên
  semicircular notch
  vết cắt bán nguyệt
  semicircular roof
  mái hình bán nguyệt
  semicircular vault
  vòm bán nguyệt
  nửa đường tròn
  nửa vòng tròn
  semicircular beta spectrograph
  phổ ký beta nửa vòng tròn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X