• /´mein¸stei/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) dây néo cột buồm chính
  (nghĩa bóng) chỗ dựa chính, rường cột chính, trụ cột chính, cơ sở chính
  rice was the mainstay of agriculture
  gạo là chỗ dựa chính của nông nghiệp

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chỗ dựa chính
  chỗ dựa chủ yếu
  điểm tựa
  rường cột

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X