• /ki´netiks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều dùng như số ít

  Động học
  physical kinetics
  động lực học vật lý
  chemical kinetics
  động lực học hoá học

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  động (lực) học

  Toán & tin

  kinh trắc học
  động hình học

  Kỹ thuật chung

  động học
  chemical kinetics
  động học hóa học
  fluid kinetics
  động học chất lỏng
  gas kinetics
  khí động học
  Kinetics Internet Protocol (KIP)
  Giao thức động học Internet
  kinetics of mechanical systems
  động học hệ cơ (học)
  kinetics of particle
  động học chất điểm
  động lực học
  gas kinetics
  động lực học chất khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X