• /´ni:lə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người quỳ
  Chiếc gối nhỏ hoặc ghế thấp để quỳ (ở nhà thờ)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đá gối

  Giải thích EN: A stone used to support inclined masonry where it changes direction, such as at the corner of an arch. Giải thích VN: Một khối đá được sử dụng để đỡ một khối xây dốc nơi nó đổi hướng như tại góc của một vòm cuốn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X