• Kinh tế

  thị trường lao động
  external labour market
  thị trường lao động bên ngoài
  external labour market
  thị trường lao động bên ngoài (hãng)
  internal labour market
  thị trường lao động "trong hãng"
  internal labour market
  thị trường lao động trong nước
  supply and demand on the labour market
  cung cầu trong thị trường lao động
  thị trường sức lao động
  internal labour market
  thị trường sức lao động tại chỗ

  Xây dựng

  thị trường lao động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X