• /,læsə'reiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xé rách
  (y học) vết rách

  Chuyên ngành

  Y học

  rách, xé

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  gash , injury , lesion , pierce , rip , slash , slice , slit , stab , tear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X