• /slit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường rạch, khe hở, kẽ hở
  to have slits of eyes
  mắt ti hí

  Ngoại động từ

  Chẻ, cắt, rạch, rọc, xé toạc
  to slit sheet of metal into strips
  cắt một tấm kim loại thành những dải nhỏ
  to threaten to slit someone's nose
  doạ đánh giập mũi ai

  hình thái từ

  • past: slit
  • PP: slit

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (giải tích) nhát cắt

  Cơ - Điện tử

  Khe hở, rãnh, rãnh cắt, rãnhthen

  Cơ khí & công trình

  cắt rãnh then hoa
  khe cửa

  Giải thích EN: A long, narrow opening that allows radiation or particle streams to move through certain instruments.

  Giải thích VN: Một phần mở dài hẹp cho phép dòng chảy của hạt đi qua một dụng cụ cụ thể.

  Y học

  đường rạch

  Kỹ thuật chung

  kẽ hở
  khe
  khe hở
  nhát cắt (trong)
  làm nứt
  rãnh
  longitudinal slit
  rãnh dọc
  screw slot (screwslit, screw groove)
  rãnh đầu vít
  slit machine
  máy cắt rãnh
  slit machine
  máy xẻ rãnh
  vision slit
  rãnh ngắm
  rãnh then
  tia ngắm
  tách ra

  Kinh tế

  bổ dục
  cắt dọc
  chẻ
  tách
  vết cắt dọc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  closure
  verb
  close , mend , sew

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X