• Xây dựng

    các loại sử dụng đất

    Giải thích EN: The various categories and types of conditions, uses, and factors that are present in a particular region. Giải thích VN: Các hạng và loại khác nhau của điều kiện, việc sử dụng, và các nhân tố trong một khu vực cụ thể.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X