• Giao thông & vận tải

  cầu lên bờ
  sân tiếp nhận

  Kỹ thuật chung

  bến tàu

  Giải thích EN: A platform, often floating, on which materials are disembarked. Giải thích VN: Thềm nổi, nơi dỡ nguyên vật liệu.

  Kinh tế

  bến tàu nổi
  cầu lên bờ
  cầu tàu
  chất lượng dỡ hàng lên bờ

  Xây dựng

  sân tiếp nhận, cầu lên bờ (ở tàu thuỷ)

  Địa chất

  sân tiếp nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X