• /lɑ:k/

  Thông dụng

  Danh từ (thơ ca) .laverock

  'l“v”r”k
  chim chiền chiện
  to rise with the lark
  dậy sớm
  If the sky falls, we shall catch larks
  Nếu rủi ra có chuyện không may thì trong đó ắt cũng có cái hay; không hơi đâu mà lo chuyện trời đổ

  Danh từ

  Sự vui đùa; trò đùa nghịch, trò bông đùa
  to have a lark
  vui đùa
  what a lark!
  vui nhỉ!, hay nhỉ!

  Nội động từ

  Vui đùa, đùa nghịch, bông đùa
  stop larking about
  đừng đùa nghịch nữa

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X