• /rɔmp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đứa trẻ thích nô đùa; người đàn bà thích nô đùa
  Sự nô đùa; trò nô đùa (như) game of romps
  have a romp about
  nô đùa

  Nội động từ

  Nô đùa (nhất là trẻ con, súc vật)
  puppies romping around in the garden
  những con chó nô đùa chạy nhảy trong vườn
  (từ lóng) thắng một cách dễ dàng (đua ngựa)
  to romp past
  vượt một cách dễ dàng (ngựa)
  ( + through) (thông tục) thi đỗ dễ dàng
  romp home/in
  thắng, thành công.. một cách dễ dàng

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X