• /´sʌbsikwəntli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Rồi thì, rồi sau đó

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  về sau

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  earlier , former , prior

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X