• /ˈæftərwərd, ˈɑftərwərd/

  Thông dụng

  Cách viết khác afterward

  Phó từ

  Sau này, về sau, sau đấy

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X