• Xây dựng

    đinh mũ chì

    Giải thích EN: 1. a lead strip used to adhere a lead pipe to a means of support.a lead strip used to adhere a lead pipe to a means of support.2. a lead strip folded over the edge of metal flashing.a lead strip folded over the edge of metal flashing. Giải thích VN: 1. mảnh chì gắn ống dẫn chì với một phương tiện trợ lực. 2. mảnh chì được gấp trên gờ của tấm kim loại ngăn nước chảy từ mái che xuống.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X