• /əd'hiə/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Dính chặt vào, bám chặt vào
  to adhere to the skin
  dính chặt vào da
  Tham gia, gia nhập
  to adhere to a party
  gia nhập một đảng
  Tôn trọng triệt để; trung thành với, gắn bó với; giữ vững
  to adhere to an agreement
  tôn trọng triệt để hiệp định
  to adhere to one's opinion
  giữ vững ý kiến
  to adhere to Marxism-Leninism
  trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin
  (từ cổ, nghĩa cổ) tán thành, đồng ý

  hình thái từ


  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bám, dính

  Xây dựng

  tuân thủ

  Kỹ thuật chung

  khớp
  dán
  dính chặt
  dính
  dính vào
  bám
  bám chặt
  bám dính

  Kinh tế

  bám chặt
  dính chặt
  bám sát

  Địa chất

  dính, bám dính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X