• /´flæʃiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nung nóng từng đợt; sự tăng nhiệt độ từng đợt
  (thủy lợi) sự dâng mức nước trong âu
  Tấm kim loại ngăn nước chảy từ mái xuống

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mái che tường
  tấm che khe nối

  Giải thích EN: A strip of tin or copper placed at the exterior junction of a building surface, such as around a chimney or window, to make joints watertight. Giải thích VN: Một dải bằng đồng hoặc sắt tây đặt ở mối nối ngoài tại bề mặt một tòa nhà, chẳng hạn như xung quanh ống khói hoặc cửa sổ giúp mối nối không bị nước thẩm thấu.

  Điện

  chớp

  Giải thích VN: Sự phóng điện ở chung quanh hoặc trên một mạch cách điện. Việc tạm thời dẫn dòng điện một chiều dây kích từ một máy phát điện trong một thời gian ngắn để máy có thể phát điện trở lại sau một thời gian không làm việc vì đã mất từ dư khiến máy không tự kích từ được.

  sự tỏa sáng

  Giải thích VN: Sự phóng điện ở chung quanh hoặc trên một mạch cách điện. Việc tạm thời dẫn dòng điện một chiều dây kích từ một máy phát điện trong một thời gian ngắn để máy có thể phát điện trở lại sau một thời gian không làm việc vì đã mất từ dư khiến máy không tự kích từ được.

  Kỹ thuật chung

  chớp sáng
  lớp chống thấm
  chimney flashing
  lớp chống thấm ống khói
  lớp trét kín
  sự cách nước
  base flashing
  sự cách nước cơ sở
  sự dâng nước
  sự loé sáng
  sự nhấp nháy

  Kinh tế

  sự bay hơi nhanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X