• /´ledn/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bằng chì; xám xịt như chì; nặng như chì
  leaden coffin
  quan tài bằng chì
  leaden sword
  gươm chì (vũ khí vô dụng)
  leaden clouds
  mây đen xám xịt
  Nặng nề
  leaden sleep
  giấc ngủ mê mệt
  leaden limbs
  chân tay mỏi rã rời không buồn nhắc

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  bằng chì

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X