• /´li:ziη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dối trá, sự man trá
  Lời nói dối

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cho thuê
  container leasing company
  công ty cho thuê công-ten-nơ
  equipment leasing
  cho thuê thiết bị
  equipment leasing
  tín dụng-cho thuê thiết bị
  equipment leasing partnership
  hội hợp doanh cho thuê thiết bị
  finance leasing
  cho thuê tài chính
  leasing agreement
  thỏa thuận cho thuê (máy móc, thiết bị)
  leasing company
  công ty tín dụng cho thuê
  leasing contract
  hợp đồng cho thuê tài sản
  leasing of machine and equipment
  cho thuê máy móc và thiết bị
  leasing trade
  ngành cho thuê
  leasing trade
  ngành cho thuê (các thiết bị lớn)
  leveraged leasing
  cho thuê giảm thuế
  leveraged leasing
  sự cho thuê giả
  real-estate leasing
  nghiệp vụ cho thuê bất động sản
  subleasing (sub-leasing)
  sự cho thuê lại
  third party leasing
  sự cho thuê của người thứ ba
  third-third party leasing
  sự cho thuê (thiết bị) do một công ty thực hiện
  nghiệp vụ cho thuê
  real-estate leasing
  nghiệp vụ cho thuê bất động sản
  thuê bán
  thuê với quyền chộn mua
  tín dụng cho thuê
  equipment leasing
  tín dụng-cho thuê thiết bị
  leasing company
  công ty tín dụng cho thuê
  việc cho thuê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X