• (đổi hướng từ Leveraged)
  /ˈlɛvərɪdʒ , ˈlivərɪdʒ/

  Động từ

  tận dụng

  Thông dụng

  Danh từ

  Tác dụng của đòn bẩy; lực của đòn bẩy

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tác dụng đòn bẩy

  Xây dựng

  tác dụng của đòn bẩy, cơ cấu đòn bẩy, hệ thống đòn bẩy

  Cơ - Điện tử

  Tác dụng của đòn bẩy, cơ cấu đòn bẩy, hệ thốngđòn bẩy

  Chứng khoán

  Đầu cơ vay nợ
  1. Saga.vn

  Điện lạnh

  sự bẩy

  Kỹ thuật chung

  hệ đòn bẩy

  Kinh tế

  ảnh hưởng
  đầu cơ vay nợ
  suất đòn bẩy
  sức lực đòn bẩy
  tác dụng đòn bẩy
  financial leverage
  tác dụng đòn bẩy tài chính
  leverage factor
  hệ số tác dụng đòn bẩy
  tác dụng vay nợ
  tăng thêm tỷ suất vay nợ
  tỷ số chi phí (kinh doanh) cố định
  tỷ số vay vốn
  tỷ số vốn vay

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X