• /li:z/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Cặn rượu, cặn
  Cặn bã
  the lees of society
  những cặn bã của xã hội
  to drink (drain) a cup to the lees
  uống không chừa cặn
  Chịu đau khổ đến cùng
  the lees of life
  lúc tuổi già sức yếu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cặn
  cặn (bia)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X