• /pri´sipi¸teit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) chất kết tủa, chất lắng
  Mưa, sương

  Tính từ

  Hấp tấp, vội vàng một cách quá đáng; nông nổi, không thận trọng (về hành động); thiếu suy nghĩ, hấp tấp (về người)
  a precipitate dash
  sự lao vào hấp tấp

  ngoại động từ

  Lao xuống, quăng xuống, xô đẩy xuống, ném xuống
  (nghĩa bóng) xô đẩy, dồn (ai vào cảnh hiểm nghèo, tai ách, bất hạnh...)
  Làm gấp, thúc giục, làm mau đến, làm sớm đến
  this only serves to precipitate his ruin
  cái đó chỉ làm cho hắn sớm phá sản thôi
  (hoá học) kết tủa; làm cho kết tủa, làm cho lắng
  (vật lý) làm ngưng tụ (hơi nước thành giọt)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hạt tiết ra
  phần kết tủa
  phần tử tiết ra
  phi chất kết tủa

  Kỹ thuật chung

  chất lắng
  kết tủa
  làm kết tủa
  làm lắng
  lắng
  lắng đọng
  mưa

  Kinh tế

  cặn lắng
  chất kết tủa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X