• /flip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Flíp (bia trộn rượu pha đường hâm nóng)
  Cái búng
  Cái vụt nhẹ; cú đánh nhẹ mà đau
  (thông tục) chuyến bay ngắn

  Ngoại động từ

  Búng
  to flip a coin
  búng đồng tiền
  to flip somebody's ear
  búng tai ai
  Đánh nhẹ
  Quất nhẹ (roi), phẩy (quạt); giật giật (mồi câu)

  Nội động từ

  Bật bật ngón tay
  Quất, vụt
  to flip at something with a whip
  vụt roi vào cái gì
  to flip up
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tung đồng tiền (xem) sấp ngửa để chọn bên trong cuộc thi đấu...

  Tính từ

  Khiếm nhã, cợt nhã, bỡn cợt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lật

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X