• /´limbou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quên lãng, sự bỏ quên
  Điệu múa mà người biểu diễn phải uốn ngửa để đi qua một thanh ngang hạ xuống dần dần
  Nhà tù, chốn lao tù
  in limbo
  trong tình trạng lấp lửng


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X