• /ʃʊənəs; ʃɔː; NAmE ʃʊrnəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chắc chắn; tính xác thực, tính vững vàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X